Prijs

Het te betalen bedrag wordt berekend volgens het inkomen. Zie tabel hieronder.

Ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest voor belastingvermindering.

Gezamenlijk belastbaar inkomen Prijs
Lager dan €16 748,89 Prijs tussen €5,02 en €6,45
Tussen €16 748,90 en €41 958,83 Bedrag inkomen x 0,000385
Prijs bedraagt maximum €16,15
Tussen €41 958,84 en €60 035,21 Bedrag inkomen x 0,000380
Prijs bedraagt maximum €22,81
Hoger dan €60 035,21 Prijs tussen €22,82 en €27,83

Er is vermindering (€3,15 per kind) voor gezinnen met meer dan 1 kind ten laste en voor gezinnen met een meerling.

Deze korting wordt afgetrokken van de prijs in de tabel hierboven.

De minimum prijs bedraagt €5,02. Een individueel verminderde prijs (€1,57 of €3,01) kan aangevraagd worden bij het OCMW.